Impressum

Podaci o izdavaču i kontakt informacije

Novine.hr je centralni news portal koji omogućuje praćenje novosti s najboljih portala i blogova u Hrvatskoj. Nastao je sa ciljem da čitateljima omogući brz i jednostavan pregled svih aktualnih novosti. Svaki dan radimo na tome da čitateljima pružimo bolje iskustvo i da nas čita što veći broj ljudi.

Izdavač:

ClickTag d.o.o.

Puno ime:  ClickTag  društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu
Član uprave: direktor društva Mario Pervan
Sjedište: Zagreb, Štoosova 25
Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 83778727414, MBS:  080900667
IBAN: HR4123600001102407639
Registrirano: U Zagrebu 12.03.2014.
Porezni broj: HR83788727414
Temeljni osnivački kapital: 20.000,00 kn

Svi poslani materijali, fotografije, videouradci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.
Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.novine.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.
Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.
Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu:  [email protected]